Tag : katy perry

Music

Waka Waka (This Time For Africa)

knowledgeisle
“ Waka Waka (This Time For Africa) “ Oooeeeeeeeeeeeeeeeehh You’re a good soldierChoosing your battlesPick yourself upAnd dust yourself offGet back in the saddle You’re...